ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2012.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου