ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.10 π.μ.

Θέμα: Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νομός του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί