ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020, 9.10 π.μ.

Θέματα:

  1. O περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
  2. Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Κυριάκος  Αγγελίδης.