ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Φορολογική Πύλη – Πληρωμές

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι οι οφειλές που δημιουργούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας πληρώνονται μόνο διαδικτυακά μέσω τράπεζας (Internet banking) και όχι μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart.

Οι οφειλές που δημιουργούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης και στην συνέχεια πληρώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart απορρίπτονται.

Φορολογική Πύλη Πληρωμές