ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

29 Ιουλίου, 2020

Φορολογική Πύλη – Πληρωμές

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι οι οφειλές που δημιουργούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας πληρώνονται μόνο διαδικτυακά μέσω τράπεζας (Internet banking) και όχι μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart. Οι οφειλές που δημιουργούνται μέσω...

Υποβολή Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών – ΤΦ7

Όπως γνωρίζετε η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου, 2020. Σωρεία Μελών έχουν αναφέρει στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ότι η εμπρόθεσμη υποβολή είναι αδύνατη αφού απαιτείται η...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 195: Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Προορισμού για την Κύπρο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 195 Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Προορισμού για την Κύπρο   Το Υφυπουργείο Τουρισμού επικαιροποίησε με ημερομηνία αναφοράς τις 28 Ιουλίου το πρωτόκολλο λειτουργίας προορισμού για την Κύπρο (Destination Protocol). Σημειώνεται ότι η αλλαγή αφορά...