ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποβολή Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών – ΤΦ7

Όπως γνωρίζετε η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου, 2020.

Σωρεία Μελών έχουν αναφέρει στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ότι η εμπρόθεσμη υποβολή είναι αδύνατη αφού απαιτείται η αναφορά του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) όλων των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο σε πολλές περιπτώσεις αφού δεν είναι υποχρεωτική ακόμα η απόκτηση φορολογικής ταυτότητας από όσους δεν έχουν φορολογητέο εισόδημα (θα είναι υποχρεωτική από το 2021).

Με την παρούσα καλούμε όλα τα Μέλη να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών – ΤΦ7.

H OEB καταβάλλει προσπάθειες έτσι ώστε εάν γίνει η υποβολή μέχρι την 30η Οκτωβρίου, 2020 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα, να τύχει διαχείρισης με κατανόηση από τις φορολογικές αρχές.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ.


Εγκύκλιος ΟΕΒ