ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 172: Εκθέσεις Εγκεκριμένων Λογιστών για τα Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 172:

Εκθέσεις Εγκεκριμένων Λογιστών για τα Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη της πως σύμφωνα με σημερινή διευκρίνηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εκθέσεις εγκεκριμένων λογιστών οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο 13/06/2020-30/06/2020 μπορεί να υπογράφονται και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται από τις επιχειρήσεις.