ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για Τροποποίηση του Νόμου Περί Άδειας Οδήγησης

Πληροφορείσθε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διεξάγει δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τροποποίηση του νόμου περί άδειας οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα σχόλια / παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (στο email glouca@rtd.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.