ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναθεωρημένο Διάταγμα Εργοδότησης Αιτητών Ασύλου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη της για την έκδοση αναθεωρημένου Διατάγματος από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά την εργοδότηση αιτητών ασύλου και το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σήμερα 5 Ιουλίου 2019. Το Διάταγμα επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ στο τηλ 22665102.