ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού με κρατικό περίπτερο

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την πρόθεση του να συμμετάσχει στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο».

Σημειώνεται ότι, με την προκήρυξη των πιο κάτω εκθέσεων, δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2022, ή/και από μη συμμετοχή σε κάποιες από τις εκθέσεις αυτές.

Όνομα Διοργάνωσης Ημερομηνία Διοργάνωσης
(I) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  1. Τhe Big Five, Dubai
05-08/12/2022
(ΙI) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
  1. Gulf Food and Hotel Equipment, Dubai
13-17/02/2022
  1. IFE – International Food & Drink Event, London
21-23/03/2022
  1. ProWein – International Trade Fair for Wine and Spirits, Dusseldorf
27-29/03/2022
  1. FHA Food & Beverage, Singapore
05-08/09/2022
  1. SIAL, Paris
15-19/10/2022
  1. Food & Hospitality China (FHC)
    ProWine Shanghai
November 2022
(IΙΙ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
  1. Fruit Logistica, Berlin
09-11/02/2022

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση Συμμετοχής, με το ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.meci.gov.cy/ts. Το έντυπο επίσης επισυνάπτεται πιο πάνω για εύκολη χρήση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από 17/11/2021 έως 6/12/2021. Αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τη Δευτέρα 6/12/2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οδηγός de minimis Κρατική Συμμετοχή Προϊόντα 2022