ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Team WebTV, Live on Mondays: «Η ΟΕΒ για τις κρατικές εγγυήσεις»

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Διαδικτυακό κανάλι The Team WebTV, εκπομπή LIVΕ ON MONDAYS
«Η ΟΕΒ για τις κρατικές εγγυήσεις»
Συζήτηση με το Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ