ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό περιστατικών εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους που σχετίζονται με το νέο κορωνοϊό COVID-19

Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό περιστατικών εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους που σχετίζονται με το νέο κορωνοϊό COVID-19

Επισυνάπτεται Πολύ Σημαντική Εγκύκλιος της ΟΕΒ, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΛΙΟΣ