ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συνέδριο Ποιότητας 2017

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος της ΟΕΒ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του «Συνεδρίου Ποιότητας 2017» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο διεξάγεται στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Συνδέσμου Ποιότητας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Μέλη και στην κοινωνία γενικότερα. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί πλούσιο θεματολόγιο με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Ποιότητας με την ευρύτερη της έννοια. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις καλές πρακτικές και στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις / οργανισμοί από εφαρμογή της Ποιότητας.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα θέματα: Στρατηγική και Ποιότητα, Καλές Πρακτικές στη Διαχείριση Ενέργειας, Διαχείριση Έργων & Ποιότητα, Εταιρική Διακυβέρνηση, Διασυνδεδεμένα Συστήματα Διαχείρισης, Προσωπικά Δεδομένα, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ασφάλεια Ασθενών και Διαπίστευση στον τομέα της Υγείας, Ηλεκτρονική Υγεία, Βιωσιμότητα στο Ξενοδοχειακό τομέα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η δήλωση συμμετοχής του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.quality.org.cy καθώς και στους λογαριασμούς των Κοινωνικών Δικτύων του Συνδέσμου Ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συνδέσμου (κ. Μιχάλη Γρηγορίου) στο τηλ. 22665102 ή στο email mgregoriou@oeb.org.cy

Μέγας Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Χορηγοί η PwC και Swiss Approval.