ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Ιούνιος 2020 (τελικά στοιχεία) και Ιούλιος 2020 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιούλιο 2020.

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, Ιούνιος 2020

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2020 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €669,9 εκ. τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με €775,6 εκ. τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας μείωση 13,6%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2020 ήταν €135,8 εκ. σε σύγκριση με €131,5 εκ. τον Ιούνιο 2019, καταγράφοντας αύξηση 3,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2020 ανήλθε σε €126,7 εκ. σε σύγκριση με €121,3 εκ. τον Ιούνιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2020 ανήλθε στα €8,0 εκ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο 2019.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2020 ήταν €140,7 εκ. σε σύγκριση με €100,3 εκ. τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας άνοδο 40,3%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιούνιο 2020, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Ιούλιος 2020

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2020 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €618,4 εκ. σε σύγκριση με €732,3 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 15,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2020 ήταν €432,4 εκ. και από τρίτες χώρες €186,1 εκ. σε σύγκριση με €448,8 εκ. και €283,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2019. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €42,6 εκ. έναντι €42,4 εκ. τον Ιούλιο 2019.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2020 ήταν €209,6 εκ. σε σύγκριση με €250,7 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 16,4%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2020 ήταν €61,1 εκ. και προς τρίτες χώρες €148,5 εκ., σε σύγκριση με €95,4 εκ. και €155,2 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2019. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €33,4 εκ. έναντι €33,5 εκ. τον Ιούλιο 2019.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ήταν €4.283,2 εκ. σε σύγκριση με €4.853,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ήταν €1.753,8 εκ. σε σύγκριση με €1.961,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.529,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με €2.891,3 ε΍ . την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία