ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου – Ιανουάριος–Ιούλιος 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο – Ιούλιο 2018. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ήταν €5.230,6 εκ. σε σύγκριση με €4.402,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ήταν €3.009,7 εκ. σε σύγκριση με €1.807,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.220,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 σε σύγκριση με €2.595,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ήταν €929,8 εκ. σε σύγκριση με €727,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ήταν €857,4 εκ. σε σύγκριση με €643,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ήταν €66,2 εκ. σε σύγκριση με €72,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία