ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για τον Ιανουάριο 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση: “Στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (Συνοπτικά στοιχεία)”, για τον Ιανουάριο 2019.
Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε.) για τον Ιανουάριο 2019 ήταν €811,2 εκ., σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της Ε.Ε.) για τον Ιανουάριο 2019 ήταν €533,6 εκ., σε σύγκριση με €205,5 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €277,6 εκ. για τον Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με €416,4 εκ. για τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για τον Ιανουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €298,0 εκ., σε σύγκριση με €70,0 εκ. για τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για τον Ιανουάριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €409,0 εκ., σε σύγκριση με €20,4 εκ. για τον Ιανουάριο 2018.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιανουάριο 2019 ήταν €75,4 εκ. σε σύγκριση με €116,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιανουάριο 2019 ήταν €458,2 εκ. σε σύγκριση με €89,5 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο του 2019 ήταν €66,5 εκ. σε σύγκριση με €106,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών πρού όντύ ν τον Ιανουάριο του 2019 ήταν €6,4 εκ. σε σύγκριση με €8,0 εκ. τον Ιανουάριο 2018.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (Συνοπτικά στοιχεία)” για τον μήνα Ιανουάριο 2019 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο πεδίο «Εκδόσεις».