ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Απρίλιος 2021 (τελικά στοιχεία) και Μάιος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάιο 2021.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2021 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €685,2 εκ. τον Απρίλιο 2021 σε σύγκριση με €410,7 εκ. τον Απρίλιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 66,8%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2021 ήταν €146,9 εκ. σε σύγκριση με €90,3 εκ. τον Απρίλιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 62,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2021 ανήλθε σε €135,9 εκ. σε σύγκριση με €77,2 εκ. τον Απρίλιο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2021 ανήλθε στα €9,7 εκ. έναντι €11,4 εκ. τον Απρίλιο 2020.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2021 ήταν €95,3 εκ. σε σύγκριση με €162,6 εκ. τον Απρίλιο 2020, σημειώνοντας μείωση 41,4%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Απρίλιο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2021

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €654,1 εκ. σε σύγκριση με €470,9 εκ. τον Μάιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 38,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2021 ήταν €469,8 εκ. και από τρίτες χώρες €184,4 εκ. σε σύγκριση με €304,8 εκ. και €166,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2020. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €78,8 εκ. έναντι €12,3 εκ. τον Μάιο 2020.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2021 ήταν €226,2 εκ. σε σύγκριση με €278,3 εκ. τον Μάιο 2020, σημειώνοντας μείωση 18,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2021 ήταν €69,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €156,7 εκ., σε σύγκριση με €70,5 εκ. και €207,7 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2020. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €21,0 εκ. έναντι €110,8 εκ. τον Μάιο 2020.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγέςαγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ήταν €3.254,5 εκ. σε σύγκριση με €2.956,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σημειώνοντας αύξηση 10,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 ήταν €1.023,1 εκ. σε σύγκριση με €1.265,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, σημειώνοντας μείωση 19,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.231,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 σε σύγκριση με €1.690,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία