ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Πόσο έτοιμοι είμαστε για το Brexit

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι: Πόσο έτοιμοι είμαστε για το Brexit.

Συζήτηση με συμμετοχή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη.