ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι (3/6/2021): Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από 3 Ιουλίου

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021

Sigma, Μεσημέρι και Κάτι:
Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από 3 Ιουλίου.
Παρέμβαση από την κα Άντρη Κωνσταντίνου, Λειτουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ.