ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πύλη Πληροφοριών Τμήματος Τελωνείων «Customs InfoGate» Κατάσταση Φορτωτικής στο σύστημα δηλωτικών εισαγωγής (Μανιφέστο)

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας Εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την Πύλη Πληροφοριών «Customs InfoGate» η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 23 Ιουλίου 2020 για ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την κατάσταση μιας φορτωτικής στο σύστημα δηλωτικών εισαγωγής (Μανιφέστο).

Εγκύκλιος Τμήματος Φορολογίας