ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προθεσμία για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του υπενθυμίζει ότι η προθεσμία καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς (6023) και ΓεΣΥ (0723) αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή κερδών του έτους 2018 είναι η 30η Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Φορολογίας επισημαίνει ότι, δεν θα επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις εάν οι εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις διευθετηθούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.