ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση Αξιολογητών – Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με την πρόσκληση για εξεύρεση αξιολογητών των αιτήσεων του Σχεδίου Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Νίκο Ιωάννου στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας στο τηλ. 22867151 ή στο email nioannou@mcit.gov.cy

Επιστολή προσκλησης

e procurement

Προσόντα Αξιολογητων ε4