ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποίηση Ημερίδας για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Πραγματοποίηση Ημερίδας για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού:

Προκλήσεις για την ανάπτυξη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES Aggregators) – Εμπειρίες από το Βέλγιο

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), πραγματοποίησαν στις 7 Νοεμβρίου 2018 διάλεξη με θέμα την «Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES Aggregators)».

Η διάλεξη επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ (RES aggregators) στα πλαίσια λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον επόμενο χρόνο.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Michel Verschuere, επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής της ΟΕΒ, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η βέλγικη εταιρεία YUSO, η οποία δραστηριοποιείται στο Βέλγιο από το 2012 ως φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρνάβα, από ΔΣΜΚ, συνείσφερε σε θέματα σχετικά με τις διευθετήσεις της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου και το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση από την Ημερίδα.