ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.120: Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.120

Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων 

 

Αναφορικά με το Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει σήμερα 1η Ιουνίου 2020, την ακόλουθη Απόφαση:

Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων, Απόφαση (Αρ. 25) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων.

Συγκεκριμένα, προνοούνται τα εξής:

  1. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε το Φεβρουάριο, είτε το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020, δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος.
  2. Θα πρέπει να υποβληθεί σχετική ηλεκτρονική αίτηση που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.
  3. Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός.
  4. Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας φροντίδας παιδιών, ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.
  5. To Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή.
  6. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19.
  7. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων οι οποίοι εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική επιταγή.
  8. Η καταβολή των ειδικών επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί νοουμένου ότι εγκριθεί ο σχετικός Προϋπολογισμός.
  9. Η παρούσα απόφαση αφορά την περίοδο από 13 Μαΐου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας.