ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση των τριών νέων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης του ΙδΕΚ για την καινοτομία 25 Ιουλίου 2019

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το ίδρυμα ‘Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) πραγματοποιεί την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 3.00 – 5.00 μ.μ., παρουσίαση των τριών νέων προγραμμάτων  χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ., για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Η παρουσίαση στην οποία προσκαλείσθε να παρευρεθείτε, θα γίνει στα Γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, Λεωφ. Ακροπόλεως 2 και Γλαύκου.

Συγκεκριμένα τα Προγράμματα που θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους του ΙδΕΚ είναι τα ακόλουθα :

  • « Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRESEED

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), όπου η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος / υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίηση του.

  • «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups (SEED

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα όπου η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος / υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

  • «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής και την προώθηση / προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

 

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος της ΟΕΒ, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.