ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

logo_biogas_cyprus

Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Σύντομο προφίλ Συνδέσμου:
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου εντάχθηκε κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ το 2016. Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι η προώθηση της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιοαέριο, που πέραν της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα ο Σύνδεσμος απαριθμεί 10 Μέλη, τα οποία είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από την παραγωγή βιοαερίου κατά την επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: κ. Κώστας Αρμένης
Αντιπρόεδρος: κ. Γιώργος Ανδρέου
Μέλος: κ. Κυριάκος Πάντζιαρος
Μέλος: κ. Παναγιώτης Λαγός
Μέλος: κ. Πέτρος Καϊλας
Μέλος: κ. Χριστάκης Νεοφύτου
Μέλος: κ. Δημήτρης Αυξεντίου
Μέλος: κ. Γιώργος Γεωργίου
Μέλος: κ. Ιωάννης Γεωργίου
Μέλος: κ. Μιχάλης Παπαευσταθίου

Καταστατικό

Αίτηση εγγραφής μέλους

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ/επικοινωνία:
κα Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000, ext. 204
email: acharalambous[@]oeb.org.cy

κ. Παναγιώτης Καστανιάς, Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000, ext. 207
email: pkastanias[@]oeb.org.cy