ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

OMEGA, Ενημέρωση Τώρα: «Χάσμα απόψεων μεταξύ Συντεχνιών και ΟΕΒ για Ταμεία Προνοίας»

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

OMEGA, Ενημέρωση Τώρα: «Χάσμα απόψεων μεταξύ Συντεχνιών και ΟΕΒ για Ταμεία Προνοίας».

Συζήτηση με τη συμμετοχή του Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ κ. Πολύβιου Πολυβίου.