ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκλήρωση Ημερίδας «Απαιτήσεις για Τεχνικά Συστήματα Κτιρίου & απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συμβούλων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ενέργειας διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Απαιτήσεις για Τεχνικά Συστήματα Κτιρίου & απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια», την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒ.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν οι κ. Νίκος Χατζηνικολάου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο κ. Παναγιώτης Καστανιάς, Λειτουργός Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ευρωπαϊκού έργου SMEmPOWER ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την ενδυνάμωση των ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Ακολούθως, παρουσιάσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εγκαταστατών τεχνικού εξοπλισμού καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την εγγραφή τους στο εν λόγω Μητρώο. Τέλος, έγινε παρουσίαση των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και πως αυτές αναμένεται να εξελιχθούν, καθώς έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν μεγάλο και αυτό διαφάνηκε και από την συζήτηση και τα σχόλια που ακολούθησαν, μετά το πέρας των παρουσιάσεων.

Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις πιο κάτω:

1. SMEmPower Efficiency – Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενδυνάμωση των ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση,_Παναγιώτης Καστανιάς

2. Παρουσίαση Απαιτήσεις για τεχνικά συστήματα κτιρίου και ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια, _Νίκος Χατζηνικολάου

Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του SMEmpower, στο οποίο η ΟΕΒ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.