ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ: Διαρκής αξιολόγηση της εισαγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου στην Κύπρο

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για εισαγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει με ικανοποίηση την κινητικότητα επί του θέματος και ταυτόχρονα  επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα:

Μοναδικό κριτήριο σε σχέση με τις προσφερόμενες επιλογές αναφορικά με το φυσικό αέριο, πρέπει να είναι η εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους  ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και της Κυπριακής οικονομίας στο σύνολο της.

Εξίσου βασική πτυχή, εξυπακούεται ότι συνιστά η ασφάλεια της προμήθειας του φυσικού αερίου, τόσο έναντι των γεωπολιτικών όσο και έναντι των οικονομικών και συναφών κινδύνων.

Με στόχο την εξασφάλιση μακροχρόνιας βιώσιμης ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας, η ΟΕΒ καλεί τα καθ’ ύλην αρμόδια Πολιτειακά όργανα, να αξιολογούν διαρκώς οποιεσδήποτε προσφερόμενες επιλογές, που ενδεχομένως να μπορούν συμπληρωματικά και παράλληλα με τις δρομολογημένες αποφάσεις, να ενισχύσουν ή και να επιταχύνουν την ικανοποίηση αυτών των δύο θεμελιωδών αναγκών: Φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και ασφάλεια προμήθειας.

Η ΟΕΒ ως ο βασικότερος συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των Κυπριακών επιχειρήσεων, θα παρακολουθεί αδιάλειπτα τις εξελίξεις και ανάλογα με τα δεδομένα θα παρεμβαίνει δημόσια με τεκμηριωμένες θέσεις και εισηγήσεις. Μοναδικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδας.