ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 56: «Οδικός Χάρτης Ενεργειών» επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες  εντοπίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενούς τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 56

«Οδικός Χάρτης Ενεργειών» επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες  εντοπίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενούς τους

 

Επισυνάπτεται εγκύκλιος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιος Υγείας στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες έχουν υποχρέωση να προβούν οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές επιχειρήσεων τροφίμων σε περιπτώσεις εντοπισμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους.

 

Οδικός Χάρτης Ενεργειών επιχειρήσεων τροφίμων