ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Eισηγητής στο «Online Summit COVID-19: Οι Επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονομία και τις Επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κ. Γιώργος Πέτρου συμμετείχε με ομιλία του στο «Online Summit COVID-19 – Οι Επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονομία και τις Επιχειρήσεις», που διοργανώθηκε από την IMH στις 29 Απριλίου 2020.

Ο κ. Πέτρου αναφέρθηκε σε συντομία στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΟΕΒ μετά το ξέσπασμα στη πανδημίας για άμεση ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις επιλογές που παρέχονται προς αντιμετώπιση της κρίσης, καταγραφή προβλημάτων, υποβολή εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές και στον σχεδιασμό της επανεκκίνησης της οικονομίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο οδικό χάρτη.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι ζητούμενο από πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου ήταν και παραμένει πρωτίστως, πέραν από τη διασφάλιση της υγείας,  η διάσωση των επιχειρήσεων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και η δυναμική της οικονομίας για γρήγορη ανάκαμψη.

Προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζονται και οι εισηγήσεις της ΟΕΒ, οι οποίες αφορούν δύο πεδία δράσης. Το πρώτο πεδίο καταπιάνεται με την σταδιακή άρση των περιορισμών ώστε να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις να επανεκκινήσουν την οικονομία. Το δεύτερο πεδίο δράσης, αφορά την εφαρμογή αποφάσεων και πολιτικών που θα συμβάλουν τόσο στη στήριξη όσο και στην ανάπτυξη του τρίπτυχου ‘επιχειρηματικότητα, απασχόληση και οικονομία’ που για την ΟΕΒ είναι αλληλένδετα.

Ο κ. Πέτρου παρουσίασε επίσης επιγραμματικά ορισμένες από τις εισηγήσεις της ΟΕΒ που κάποιες έχουν οριζόντια εφαρμογή ενώ άλλες στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Τελειώνοντας την ομιλία του, διαβεβαίωσε πως οι Κυπριακές επιχειρήσεις με την στήριξη της ΟΕΒ μπορούν να προσβλέπουν σε μια καλύτερη επόμενη μέρα.


—-  Επισυνάπτεται αυτούσια η Ομιλία του Προέδρου της ΟΕΒ κ. Γιώργου Πέτρου