ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέο Σχέδιο Χορηγιών για Στήριξη της Κυπριακής Οινοβιομηχανίας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν την έναρξη του νέου σχεδίου χορηγιών για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις οινοποιητικές επιχειρήσεις συνολικής δαπάνης €1.65 εκατ.

Στόχος του σχεδίου χορηγιών είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των οινοποιητικών επιχειρήσεων, στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της περαιτέρω τεχνολογικής αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και της βελτίωσης ή και επέκτασης των κτηριακών τους εγκαταστάσεων

Δικαιούχοι του σχεδίου χορηγιών, το οποίο χρηματοδοτείται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα, είναι τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα οινοποιεία. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 40%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ωστόσο για όσες συμφωνίες δημόσιας ενίσχυσης υπογραφούν μέχρι 15.10.2021 το ποσοστό της χορηγίας θα φθάνει το 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 8 Απριλίου 2021, μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στo Υπουργείο Ενέργειας. Το Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αιτητών του Σχεδίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για ενημέρωση των οινοποιητικών μονάδων για το Σχέδιο Χορηγιών καθώς επίσης και για το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του Κυπριακού Οίνου.