ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

NEA ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ: Συστάσεις για διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών κρουσμάτων λόγω του νέου κορωνοϊού (COVID-19) που μπορεί να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας

NEA ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 3

ΟΕΒ: Συστάσεις για διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών κρουσμάτων λόγω του νέου κορωνοϊού (COVID-19) που μπορεί να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας

 

Η εμφάνιση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με τον νέο κορονωϊό COVID-19 στην Κύπρο αποτελεί πραγματικότητα. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πανικό, καθιστά ακόμη πιο σημαντική την συμμόρφωση επιχειρήσεων και προσώπων με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας.

 

Με στόχο τον περιορισμό του ρίσκου εξάπλωσης του κορωνοϊού στον χώρο εργασίας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), επιπρόσθετα των συστάσεων που έχει ήδη κοινοποιήσει με σχετικές εγκυκλίους στις 5 Μαρτίου και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα (http://www.oeb.org.cy/covid-19/), σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει τα μέλη της για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στα κάτωθι περιστατικά:

 

Περίπτωση 1: Άτομο στο χώρο εργασίας έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού και ο ίδιος παρουσιάζει συμπτώματα 

 

Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει πιθανό κρούσμα, δηλαδή εργαζόμενο για τον οποίο υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και παρουσιάζει συμπτώματα της λοίμωξης (πυρετός ή/και βήχας ή/και δύσπνοια) οφείλει να απομονώσει τον εργαζόμενο σε χώρο στον οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και να καλέσει αμέσως το τηλεφωνικό κέντρο 1420. Εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μεταβεί στην επιχείρηση, αφού εξετάσει και αξιολογήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες. Επιπρόσθετα εφαρμόζονται οι «Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS – CoV-2) σε χώρους εργασίας» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες επισυνάπτονται. 

 

Σε τέτοια περίπτωση, οι συνάδελφοι που έχουν έλθει σε στενή επαφή με τον επηρεαζόμενο εργαζόμενο, παραμένουν επίσης υπό περιορισμό στο χώρο εργασίας και αναμένουν και αυτοί τις οδηγίες που θα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Ο εργοδότης οφείλει να απαγορεύσει την πρόσβαση σε χώρους όπου ο επηρεαζόμενος εργαζόμενος εργάζεται ή παρευρίσκεται συστηματικά (π.χ. το γραφείο του εργαζόμενου, χώροι υγιεινής, αίθουσες συνεδριάσεων). Οι χώροι αυτοί, επιφάνειες και πατώματα, θα πρέπει να τύχουν απολύμανσης σύμφωνα με τις «Οδηγίες Απολύμανσης» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες επισυνάπτονται. Αφού απολυμανθούν οι χώροι, τότε μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν αμέσως.

Εννοείται πως στην περίπτωση που ο εργαζόμενος επιβεβαιωθεί ως ασθενής που έχει προσβληθεί με τον ιό, τότε το περιστατικό τυγχάνει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθενείας και η κάθε επιχείρηση εφαρμόζει την πολιτική που ήδη ακολουθεί για χειρισμό τέτοιων ζητημάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα, αλλά δοθούν οδηγίες όπως αυτοπεριοριστεί στο σπίτι.

 

Περίπτωση  2: Άτομο   στο χώρο εργασίας   έχει έρθει σε στενή   επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού και ο ίδιος δεν παρουσιάζει συμπτώματα 

 

Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει εργαζόμενο για τον οποίο υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλά ο ίδιος δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε συμπτώματα της λοίμωξης (πυρετός ή/και βήχας ή/και δύσπνοια), τότε ο εργοδοτούμενος αποστέλλεται σπίτι του υπό περιορισμό και επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 για περαιτέρω οδηγίες. Για το διάστημα που θα περιοριστεί στο σπίτι, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας το σχετικό πιστοποιητικό και το περιστατικό θα τύχει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθένειας.

 

Περίπτωση 3: Άτομο στο χώρο εργασίας έχει έρθει σε στενή επαφή με υπό διερεύνηση κρούσμα κορωνοϊού

 

Στην περίπτωση που εργοδότης εντοπίσει εργαζόμενο ο οποίος έχει έρθει σε στενή επαφή με υπό διερεύνηση κρούσμα, τότε ανάλογα με την περίπτωση ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

 

Α)    Εργαζόμενοι που εμφανίζουν συμπτώματα: Επικοινωνούν άμεσα με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και ακολουθούν τις οδηγίες που θα δοθούν. 

Β)    Εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα: Παραμένουν ψύχραιμοι και αυτοπαρακολουθούνται. Σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420.

 

Στην περίπτωση που οι οδηγίες αφορούν κατ’ οίκον περιορισμό, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού και το περιστατικό τυγχάνει χειρισμού ως άδεια ασθενείας.

 

Στην περίπτωση που δεν είναι αναγκαίος ο αυτοπεριορισμός του εργαζόμενου, τότε συνεχίζει κανονικά στην εργασία του. 

 

Σημαντική σημείωση/ορισμοί*:

 

Α.    Ως «Ύποπτο κρούσμα» ορίζεται:

 

  1. Ασθενής με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) και χωρίς οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία που να εξηγεί την παρουσία των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή με ενεργή επιδημία στην κοινότητα (χώρες/περιοχές κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον κατάλογο επηρεαζόμενων χωρών της ΜΕΕ&ΕΛΝ1) 14 ημέρες2πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή

 

  1. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19, 14 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή

 

  1. Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (πυρετό και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό πχ. βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) ΚΑΙ χρειάζεται νοσηλεία ΚΑΙ δεν υπάρχει άλλη αιτία που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα

 

Β.      Ως «Πιθανό κρούσμα» ορίζεται:

 

  1. Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου:
  • Αδιευκρίνιστο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
  • Θετικό αποτέλεσμα αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά τους 

κορονοϊούς και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

 

Γ.    Επιβεβαιωμένο κρούσμα 

 

Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων των ΙΥ&ΥΔΥ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22771496

 

Δ.    Η «στενή επαφή» ορίζεται:

 

α)    Εκθεση στο πλαίσιο παροχής φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένης της παροχής         άμεσης φροντίδας σε ασθενή, εργασίας μαζί με επαγγελματίες που εμφάνισαν λοίμωξη COVID-19, επίσκεψης σε ασθενή ή διαμονής στον ίδιο κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19

 

β)    Εργασία με στενή φυσική επαφή ή παραμονή στην ίδια σχολική αίθουσα με ασθενή με COVID-19

 

γ)          Ταξίδι μαζί με ασθενή με λοίμωξη COVID-19, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο

 

δ)          Διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19.

 

* Τα πιο πάνω είναι οι ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ερμηνείες των εν λόγω εννοιών οι οποίες ενδέχεται κατά διαστήματα να αλλάζουν. Ως εκ τούτου συστήνουμε έντονα να επισκέπτεστε συστηματικά την ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/ και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. 

 

Οδηγίες προς ταξιδιώτες για τον κορωνοϊό

 

Η ΟΕΒ καλεί τις επιχειρήσεις και τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται τακτικά για τις σχετικές οδηγίες που δίνονται προς όσους ταξιδεύουν καθότι αυτές αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται πολύ συχνά. Οι οδηγίες αυτές, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (www.pio.gov.cy) διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της χώρας/περιοχής στην οποία έχει γίνει το ταξίδι και αφορούν επιβάτες οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και έχουν ταξιδέψει στις χώρες αυτές τις τελευταίες 14 μέρες. 

 

Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα που ανήκει στην Κατηγορία 1 τίθενται σε περιορισμό υπό ιατρική παρακολούθηση.

 

Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα που ανήκει στην Κατηγορία 2 τίθενται σε αυτοπεριορισμό στην οικία τους για περίοδο 14 ημερών, περιορίζοντας της στενές επαφές και μετακινήσεις, ενώ τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής και αναφέρουν τυχόν συμπτώματα που έχουν στο τηλεφωνικό κέντρο 1420.

 

Πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει σε χώρα Κατηγορίας 3 θα πρέπει να αυτοπαρακολουθούνται με περιορισμό μετακινήσεων στις άκρως απαραίτητες και στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να παραμένουν στο σπίτι και να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1420 και να αναφέρουν το πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό τους. Σύμφωνα με προφορικές διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας, στα πρόσωπα αυτά δεν απαγορεύεται η μετάβαση στην εργασία και η επιτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

 

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες δεν έχουν ισχύ για ταξιδιώτες που πραγματοποιούν πτήσεις διαμετακόμισης (transit) εκτός αν έχουν διαμείνει στον ενδιάμεσο σταθμό.

 

Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης κατ’ οίκον περιορισμού

Για την έκδοση Βεβαίωσης κατ’ οίκον περιορισμού, οι επηρεαζόμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο τηλέφωνο 22605759.

_________________

 

Όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ) της εγκυκλίου της ΟΕΒ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 αναφορικά με την συμφωνημένη απομόνωση εργαζομένων, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε όσα άλλα εξιδεικευμένα προβλήματα προκύπτουν από τις επιπτώσεις του κορονωϊου που καθιστούν αναγκαία την απουσία από την εργασία μίας εργαζόμενης/ενός εργαζόμενου.

 

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση.

 


Ολόκληρη η Εγκύκλιος σε word


Οδηγίες για Χώρους Εργασίας  – Ιατρικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Δημ. Υγείας   (10/3/2020)

Οδηγίες Απολύμανσης – Υγειονομική Υπηρεσία