ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μηδενική αύξηση ενοικίων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου  και μετά από σύσταση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 8(4)α), καθορίστηκε ως ανώτατο όριο αύξησης ενοικίων για την διετία μεταξύ 22 Απριλίου 2021 και 21 Απριλίου 2023, το ποσοστό του 0% (μηδέν τοις εκατό).

Το Διάταγμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έκδοση 9ης Απριλίου 2021.