ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέρα Μεσημέρι, Sigma – Συζήτηση για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης από το Συνεργατισμό

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Μέρα Μεσημέρι, Sigma
Συζήτηση για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης από το Συνεργατισμό.
Τηλεφωνική παρέμβαση του ΓΔ ΟΕΒ.