ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάννη