ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 2. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 3. Οι περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 4. Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί του 2019. 5. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προιόντα, Ιατροτεχνολογικά Προιόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί