ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέματα:  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείου Κανονισμοί του 2019. Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί