ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018

Εκπρόοωπος ΟΕΒ – Μαρίνος Σωτηρίου