ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τον βαθμό ετοιμότητας του συστήματος υγείας ενόψει του δευτέρου κύματος της πανδημίας COVID-19.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί