ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέματα: Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη τελμάτων και περί Διασπώμενου με Ασθενείς Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου