ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέμα : Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους