ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μ.

Θέματα: Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Χρίστια Αλεξάνδρου