ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέμα: Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά, Κόρνου, Παρεκκλησιάς και Ιδαλίου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Εκοπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου