ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8.30 π.μ.

Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως προς την εφαρμογή κλιματιστικών συστημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. 2) Η ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης της εγκατάστασης φωτοβολταικών σε αυτά.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Παναγιώτης Καστανιάς