ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Θέμα:  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ