ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018. 2. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018. 3. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 4. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί