ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ.

Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ((Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων Κριτηρίων/ Προυποθέσεων Σχέσης Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και Εργοδοτουμένου Νόμος του 2019. Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου), Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ –  Ανθή Χαραλάμπους και Γιώργος Χ”Καλλής