ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ.

Θέματα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019.  Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων Κριτηρίων/ Προυποθέσεων Σχέσης Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και Εργοδοτουμένου Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπο ΟΕΒ – Θα ορισθεί