ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέματα: Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν απο τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021. Οι περί Ασφάλειας και Υγείς στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.9) Νόμος του 2020. Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων. Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης του ύψους της αναλογιστικής μείωσης  (πέναλτι) του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, ειδικότερα όσον αφορά σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους σε βαριά και ανθυιγεινά επαγγέλματα. Η ανάγκη αύξησης των χαμηκών συντάξεων.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί